Dịch vụ

Đào Tạo

Chuyên mở các khóa đào tạo chiêu sinh thường xuyên nâng cao kiến thức chuyên môn, ứng dụng kiến thức mới trong lĩnh vực phân tích...

Kiểm Tra Chất Lượng Thực Phẩm, Hàng Hóa

Dịch vụ kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa, mỹ phẩm, thực phẩm, dụng cụ, bao bì thực phẩm, theo yêu cầu của khách hàng

Quan Trắc Môi Trường

Công ty Cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ Thế Kỷ Mới với năng lực và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm thực hiện...

Dịch Vụ Lấy Mẫu Kiểm Nghiệm Tận Nơi

Công ty Thế Kỷ Mới cung cấp dịch vụ lấy mẫu kiểm nghiệm thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc, dược phẩm, mẫu đất, không khí, nước...

Phân Tích - Kiểm Nghiệm

Công ty Thế Kỷ Mới cung cấp dịch vụ phân tích, kiểm nghiệm các thông số hóa lý, vi sinh môi trường đất, nước, không khí, phân...

Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường

Thi công, cải tạo các công trình xử lý ô nhiễm môi trường (nước thải, khí thải, chất thải nguy hại,...)

Tư Vấn Hồ Sơ Pháp Lý

Tư vấn hồ sơ pháp lý môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, hồ sơ công bố sản phẩm

Tư Vấn Xây Dựng Phòng Thí Nghiệm

Tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm theo hệ thống ISO 17025 (Bộ Khoa học Công nghệ), Vimcert (Bộ Tài nguyên Môi trường) Giúp bạn tiết...

Dịch Vụ Khác

Bảo trì, sửa chữa trang thiết bị Phòng thí nghiệm. Cung cấp hóa chất - thiết bị.