Dịch Vụ Khác

Cung Cấp Hóa Chất- Thiết Bị

Công ty Thế Kỷ Mới còn cung cấp hóa chất, thiết bị cho các phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn với giá tốt và sản phẩm chính h...

Bảo Trì, Sửa Chữa Trang Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm

Công ty Thế Kỷ Mới có nhiều kinh nghiệm trong việc bảo trì, sửa chữa trang thiết bị sử dụng trong các phòng thí nghiệm và hiệu...