Tin tức và sự kiện

ĐÀO TẠO KỶ THUẬT LẤY MẪU KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP

Sat, 04/01/2020 

Ngày 26/02/2020 - 28/02/2020, Công ty Thế Kỷ Mới hoàn thành khóa Đào tạo kỷ thuật lấy mẫu khí thải công nghiệp...

XU THẾ XUẤT KHẨU - HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Fri, 28/02/2020 

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC KHI HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO (EVFTA) ĐƯỢC KÝ KẾT