ĐÀO TẠO KỶ THUẬT LẤY MẪU KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP

Sat, 04/01/2020 - 04:51

Một số hình ảnh trong quá trình đào tạo:

đăng ký đào tạo lấy mẫu khí thải

Đăng ký đào tạo lấy mẫu khí thải

đào tạo lý thuyết lấy mẫu khí thải

Đào tạo lý thuyết lấy mẫu khí thải

đào tạo lý thuyết lấy mẫu khí thải

Đào tạo lý thuyết lấy mẫu khí thải

đào tạo thực hành lấy mẫu khí thải

Đào tạo thực hành lấy mẫu khí thải

Trao chứng nhận lấy mẫu khí thải

Trao chứng nhận lấy mẫu khí thải

Đào tạo khí thải

 

 

Bài viết liên quan