HỌP HỘI HÓA HỌC TP.HỒ CHÍ MINH 2022

Tue, 13/12/2022 - 08:16

HỘI NGHỊ NHÓM CHUYÊN GIA HỘI ĐỒNG TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI – CÁC DOANH NGHIỆP HÓA CHẤT VIỆT NAM ( VRCC )

Ngày 11 tháng 7 năm 2022, tại thành phố Hồ Chí Minh; VRCC đã tố chức Hội nghị Trực tiếp và Trực tuyến , nhóm chuyên gia của Hội đồng trách nhiệm xã hội các Doanh nghiệp Hóa chất Việt nam ( EN của VRCC )

Hội nghị đã kiểm điểm hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm . Trong đó nhấn mạnh các hoạt động :

1- Đào tạo , tập huấn

Qua khảo sát , lấy ý kiến đề xuất của các Doanh nghiệp, một số nội dung sau được đưa ra bàn tại hội nghị :

• Phổ biến kiến thức về quản lý và ngăn ngừa giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp hoá chất.

• An toàn vận chuyển hóa chất.

• Ứng phó sự cố hóa chất trong vận chuyển.

• Biến đổi khí hậu và Vai trò của ngành công nghiệp hóa chất.

• Nên có các cuộc kiểm tra thực tế để hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện hơn trong vấn đề an toàn hóa chất và trách nhiệm xã hội.

• Chia sẻ nhiều thực hành tốt về an toàn hóa chất/quá trình và phân tích các bài học sự cố xảy ra.

• Đơn giản hóa các tài liệu huấn luyện. Biên soạn các tài liệu huấn luyện sao cho dễ hiểu và dễ áp dụng hơn nữa

• Đào tạo chuyên sâu cho từng hạng mục.

• Hàng năm hỗ trợ huấn luyện an toàn hóa chất cho doanh nghiệp

2- Tổ chức các Hội thảo và các lớp tập huấn :

• Phối hợp với Evonik Tổ chức Hội thảo về kinh tế tuần hoàn

• Phối hợp với Hội Hóa học Mỹ: đào tạo về An ninh hóa chất cho các doanh nghiệp hóa chất. Dự kiến vào T 10

• Phối hợp với GIZ đào tạo về Hóa học xanh, Biến đổi khí hậu. Hình thức online

• Cử đại diện tham dự Hội nghị toàn cầu của RCLG ở Paris (tháng 9)

• Tổ chức họp với các doanh nghiệp FDI (tháng 10)

• Tiếp tục tham gia đóng góp xây dựng các nghị định thông tư và các văn bản pháp luật khác liên quan đến Luật Hóa chất, Luật Bảo vệ môi trường, liên quan đến các đơn vị sản xuất kinh doanh hóa chất .

3- Đánh giá hoạt động của các thành viên VRCC theo các tiêu chí của RCLG:

Thành lập nhóm chuyên gia gồm

- Ông Mai Đức Thắng

- Bà Nguyễn Xuân Thùy

- Ông Bùi văn Nguyện

- Ông Nguyễn Đoàn

Nhóm có nhiệm vụ hoàn chỉnh mẫu báo cáo đã có , ứng dụng phần mềm xây dựng báo cáo cho mọi doanh nghiệp thành viên thống nhất sử dụng và đều có thể cung cấp các số liệu cần thiết nhất trong đánh giá công tác RC , đồng thời tuận tiện cho việc Tổng hợp Báo cáo định kỳ hàng năm.

Bài viết liên quan