Hướng dẫn lập mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường chi tiết nhất 2021

Wed, 23/06/2021 - 08:08

Một trong những báo cáo quan trọng mà các chủ dự án cần phải thực hiện theo quy định của Nhà nước có thể kể tới là kế hoạch bảo vệ môi trường. Vậy đây là gì? Hãy cùng tìm hiểu cái vấn đề liên quan và cách lập mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường mới nhất 2021

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

Còn được gọi là EPP (Environmental Protection Plan) là hồ sơ được chuẩn bị để mô tả cách thức một dự án gây ra những tác động tới môi trường tự nhiên nơi nó xây dựng/ hoạt động. Từ đó mô tả và đưa ra các biện pháp rõ ràng nhằm bảo vệ môi trường mà người đề xuất(đơn vị lập báo cáo) sẽ thực hiện để tránh hoặc giảm thiểu các tác động xấu đó tới môi trường. Lưu ý rằng hồ sơ này chỉ cần thực hiện một lần trước khi triển khai dự án.

Vai trò:

+ Xác định các hoạt động được đề xuất liên quan đến dự án có thể ảnh hưởng xấu đến môi trường

+ Đưa ra các biện pháp ngăn ngừa / kiểm soát ô nhiễm và phá vỡ môi trường sống có thể xảy ra đối với môi trường trong quá trình xây dựng.

+  Đảm bảo các cân nhắc về môi trường là một phần của quá trình ra quyết định khi thực hiện dự án

+ Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu và hướng dẫn quy định hiện hành về bảo vệ môi trường

Đối tượng cần thực hiện:

Theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP thì tất cả các đối tượng thuộc dự án đầu tư, quy hoạch, mở rộng phạm vi dự án không thuộc các đối tượng cần làm báo cáo đánh giá tác động môi trường theo phần phụ lục II quy định đều sẽ cần thực hiện hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường. Và hồ sơ này sẽ do các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất,… các ủy ban nhân dân đơn vị cấp xã, quận/ huyện, tỉnh và các cơ quan chuyên môn liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường xem xét xác nhận và giám sát.

Căn cứ pháp lý:

  Nội dung
Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT  Đánh Giá Môi Trường Chiến Lược, Đánh Giá Tác Động Môi Trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
Nghị định 18/2015/NĐ-CP   Quy Định Về Quy Hoạch Bảo Vệ Môi Trường, Đánh Giá Môi Trường Chiến Lược, Đánh Giá Tác Động Môi Trường Và Kế Hoạch Bảo Vệ Môi Trường
Luật bảo vệ môi trường 2014 Quy định các vấn đề liên quan đến môi trường và bảo vệ môi trường
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP  Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Quy Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Vệ Môi Trường

Hướng dẫn lập mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường 2021:

hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án

Dưới đây là những thông tin cần có mà các bạn có thể tham khảo cho mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường của mình:

I. Giới Thiệu:

Phần này cần xác định rõ người đại diện và tóm tắt về dự án. Đây là phần mô tả tên dự án, chủ dự án, lịch trình và vị trí của dự án đồng thờii xác định các mối quan hệ (nếu có) với các dự án khác và việc sử dụng tài nguyên đất trong cùng một khu vực. Nó phải xác định các nhân sự chủ chốt của dự án và nêu rõ số lượng cùng đối tượng được tuyển dụng. Người lập cũng nên xác định các lợi ích và mô tả nhu cầu của dự án.

II. Mô tả dự án:

Phần này cần cung cấp một mô tả rõ ràng và toàn diện về dự án. Tất cả các giai đoạn của dự án mà bạn đang tìm kiếm giải phóng mặt bằng nên được trình bày. Mô tả dự án nên tập trung vào:

+ Mô tả dự án: bao gồm tất cả các công việc và hoạt động được đề xuất liên quan trực tiếp đến dự án. Ví dụ đối với các dự án sản xuất cần mô tả các hoạt động khoan và tiếp cận tạm thời cũng như lâu dài, hoạt động cung cấp điện và nhiên liệu cùng các cơ sở phụ trợ khác, kế hoạch sản xuất, loại bỏ sản phẩm và quản lý chất thải,v.v..

+ Địa điểm dự án: Mô tả vị trí dự án ngay lập tức và cho thấy rằng bạn đã xác định và cố gắng tránh các vị trí nhạy cảm với môi trường trong các cơ sở dự án. (Thông tin bổ sung về vị trí dự án và các biện pháp bảo vệ liên quan cần được trình bày trong phần Thiết lập môi trường và các biện pháp quản lý và bảo vệ tác động của EPP)

Phần này cần được bổ sung bản đồ, khảo sát pháp lý, kế hoạch đường viền, phác thảo, ảnh chụp, ảnh hàng không hoặc các phương tiện tương tự cho thấy các đối tượng địa lý dạng đường hiện có và được quy hoạch (ví dụ: đường vào, đường dây điện và đường ống), cơ sở hạ tầng khác như hố mượn, lán trại, , không gian làm việc bổ sung, , các hạn chế về môi trường (ví dụ: địa hình dốc hoặc nhạy cảm, nước mặt, cây cối / bụi rậm), địa điểm làm tổ, thảm thực vật bản địa và các chi tiết thích hợp khác, các dự án lân cận khác hoặc cơ sở hạ tầng hiện có.

+ Tiến độ thực hiện dự án

+ Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu: xác định các đầu vào của các tài nguyên như nước hoặc khí tự nhiên, cùng với lượng sử dụng và các nguồn phương tiện vận chuyển cụ thể

+ Đầu ra của dự án: mô tả sản phẩm, vật liệu có thể tái sử dụng và việc xử lý chất thải chất thải cũng như nhữngrủi ro đặc biệt có thể xảy ra.

III. Các tác động xấu ảnh hưởng tới môi trường:

Mô tả cách và những ảnh hưởng mà dự án có thể gây ra đối với từng từng đặc điểm môi trường của khu vực dự án được thực hiện. Một số tác động phổ biến của các công trình có thể kể tới như:

+ Tác động xấu đến môi trường do chất thải

+ Tác động tiêu cực đến môi trường do khí thải

+ Bụi và khí thải trong giai đoạn xây dựng

+ Ô nhiễm bụi phát sinh do khai quật

+ Nước thải trong giai đoạn xây dựng

+ Chất thải rắn trong giai đoạn xây dựng

+ Chất thải nguy hại trong quá trình xây dựng và lắp đặt thiết bị

+ Tác động do tiếng ồn.

+ Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội

+ Rủi ro, sự cố an toàn lao động trong giai đoạn thi công

+ Đánh giá tác động trong giai đoạn vận hành( bụi và khí thải, nước thải, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, tác động do tiếng ồn, dư nhiệt, nước mưa tràn,…)

+ Tác động của dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

+ Ảnh hưởng đến giao thông và an ninh trong khu vực.

+ Các nguy cơ về an toàn lao động trong quá trình hoạt động

+ Sự cố tràn dầu trong giai đoạn vận hành.

+ Cháy nổ

IV. Kế hoạch bảo vệ môi trường chi tiết

Mô tả các biện pháp cụ thể mà bạn sẽ thực hiện để phòng tránh hoặc giảm thiểu các tác động xấu đã được xác định trong hồ sơ. Các biện pháp để tránh các tác động cần được nhấn mạnh, sau đó là mô tả về cách thức khắc phục và phòng tránh hậu quả một cách chi tiết, cụ thể.

V. Cam kết:

Là phần cam kết thực hiện và đảm bảo các biện pháp khắc phục và hoạt động bảo vệ môi trường có hiệu quả và phủ hợp với các quy chuẩn, quy định, nghị định tại Việt Nam. Kèm theo cam kết và giấy tờ liên quan đến dự án.

Dịch vụ tư vấn, hướng dẫn lập kế hoạch bảo vệ môi trường:

Hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường cần được thực hiện kỹ càng và chuyên nghiệp. Chính vì vậy, nếu bạn đang cần sự giúp đỡ từ các chuyên gia, đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay với công ty Thế Kỷ Mới. Chúng tôi hỗ trợ dịch vụ tư vấn và hướng dẫn lập kế hoạch bảo vệ môi trường cấp huyện, cấp xã, cấp tỉnh, cấp sở, cho nhà hàng, bệnh viện, cũng như báo cáo đánh giá tác động môi trường chi tiết, hiệu quả, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí nhất cho chủ dự án, doanh nghiệp. Hãy liên hệ ngay để được hỗ trợ tốt nhất:

CÔNG TY CP DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THẾ KỶ MỚI

Địa chỉ: Số 04, Đường số 5, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân Tp. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0908867287 - 0902435117 - (028) 22534787

Email: lienhe@tkm.vn

Bài viết liên quan