Phương pháp xác định kim loại nặng (Pd, Cd, Hg, As) trong nền mẫu thức phẩm bằng phương pháp phổ hấp thu nguyên tử

Tue, 13/12/2022 - 08:10

Phương pháp xác định kim loại nặng (Pd, Cd, Hg, As) trong nền mẫu thức phẩm bằng phương pháp phổ hấp thu nguyên tử 

Việc xác định hàm lượng kim loại nặng (Pd, Cd, Hg, As) trong mẫu thực phẩm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử là công cụ hữu hiệu để giám sát mức độ an toàn của các chất gây ô nhiễm này. Kỹ thuật này đặc biệt hữu ích trong việc phát hiện mức độ ô nhiễm kim loại cao. Thiết bị cần thiết cho phân tích này tương đối đơn giản và có thể dễ dàng tích hợp vào môi trường phòng thí nghiệm. 

Bài viết liên quan