THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

Thu, 28/04/2022 - 06:19

Thử nghiệm kiểm soát là một trong những hoạt động phổ biến trong nội bộ doanh nghiệp. Nếu được thực hiện hiệu quả, kiểm soát viên có thể dựa vào kết quả thử nghiệm để lên kế hoạch kiểm toàn một cách cụ thể vào rõ ràng. Vậy, thực chất thử nghiệm kiểm toàn được định nghĩa chuyên môn là gì? Phạm vi thực hiện ra sao? Cần lưu ý những vấn đề nào? Bài viết dưới đây sẽ mang đến cái nhìn tổng quá cho bạn đọc về vấn đề này.

Thử nghiệm kiểm soát là gì? Điều kiện chung khi thực hiện thử nghiệm kiểm soát

Thử nghiệm kiểm soát còn được gọi là Test of control. Có rất nhiều cách hiểu khác nhau về thuật ngữ này. Và khi thực hiện, cần tuân thủ theo một số điều kiện nhất định. Cụ thể như sau:

Thử nghiệm kiểm soát là gì?

Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam VSA 330, đây là thủ tục kiểm toát được hình thành để nhằm đánh giá sự hữu hiệu trong hoạt động kiểm soát. Việc này nhằm hạn chế, ngăn ngừa và phát hiện các sai soát trọng yếu trong dữ liệu. Từ đó, đề xuất và sửa chữa sao cho phù hợp.

Điểu kiện chung khi thực hiện thử nghiệm kiểm soát

Dù là hoạt động thử nghiệm, song lại mang tính bảo mật và cực kỳ nghiệm ngặt. Do vậy, khi thực hiện cần đảm bảo một số điều kiện sau:

 • Các các bộ quản lý doanh nghiệp được phân công thực hiện cần trung thực. Giúp đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy của cuộc thử nghiệm.
 • Đơn vị thực hiện kiểm toán cần là cơ sở có hoạt động kiể soát và hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả.
 • Việc thực hiện kiểm toán phải được duy trì nhiều năm. Đồng thời, không có các dấu hiệu nghiêm trọng về sai phạm.

Nội dung chính khi thực hiện thử nghiệm kiểm soát

Để việc kiểm soát được thực hiện hiệu quả, bộ phận thử kiểm cần đảm bảo các nội dung sau:

Kỹ thuật hệ thống điều tra: Cần thực hiện kiểm tra một cách chi tiết và nghiêm ngặt hàng loạt các nghiệp vụ cùng loại. Ghi chú cẩn trọng từng vấn đề trong hệ thông đánh giá các bước kiểm soát.

Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát một cách chi tiết: Đây là quá trình thử nghiệm được tiến hành để thu thập bằng chứng. Từ đó mang đến sự hữu hiệu khi thực hiện thử nghiệm kiểm soát.

Thực hiện thử nghiệm kiểm soát kế hợp với một số thủ tục khác: Bên cạnh thực hiện thử nghiệm, việc kiểm soạt cụ thể sẽ ảnh hưởng đến nhiều lại thủ tục khác. Tuy nhiên, với các hoạt động này cần thực hiện một các khéo léo, phối hợp nhuần nhuyễn với các thủ tục khác để mang đến hiệu quả nhất định. 

Ngoài ra, cần phâm biệt rõ giữa thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản. Giúp hạn chế các rủi ra và nhầm lẫn khi thực hiện. Trong đó, việc nhận biết cơ hai thuật ngữ này chi tiết như sau:

Thử nghiệm kiểm soát gồm:

 1. Kiểm tra chứng từ của nghiệm vụ kinh tế và các sự kiện khác. Nhầm thu được bằng chứng về kiểm toán. Từ đó tăng sự hoạt động hữu hiệu của hệ thống kể toán và kiểm soát nội bộ. 
 2. Phỏng vấn và quan sát thực tế dựa trên chức năng và nhiệm vụ kiểm soát của người thực hiện. 
 3. Rà soát việc thực hiện thủ tục kiểm soát nội bộ.

Thử nghiệm cơ bản gồm:

 1. Kiểm tra số dư và các nghiệp vụ chi tiết
 2. Xem xét quy trình phân tích.

Phạm vi thực hiện thử nghiệm kiểm soát

Trong giai đoạn thực hiện, việc thử nghiệm kiểm soát cần được mở rộng phạm vi giúp tăng độ thuyết phục và sự hiệu quả. Thông thường, sẽ thực hiện trong phạm vi sau:

 • Tần suất thực hiện phải được diễn ra trong suốt gia đoạn thử nghiệm.

 • Khoảng thời gian thựchiện cần bám sát kế hoạch, hạn chế sai sót và kéo dài thời gian thực hiện.
 • Hạn chế và kiểm soát tỉ lệ sai lệch trong phạm vi cho phép.
 • Tăng cao độ tin cậy và sự hợp lý của bằng chứng kiểm soát ở cấp độ dẫn liệu.

Ngoài ra, trong chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 530 có hướng dẫn cụ thể về phạm vi thử nghiệm như sau:

 • Một số thay đổi của hệ thống sẽ không được thực hiện khi chưa có sự kiểm soát phù hợp.
 • Cần sử dụng phiên bản chính thức trong liểm soát
 • Việc thử nghiệm kiểm soát cần được xử lý bởi các phiên bản chính thức.

Một số lưu ý chung khi thử nghiệm kiểm soát

Nhìn chung, việc thự hiện thử nghiệm kiểm soát luôn được tiến hành và phối hợp chặt chẽ giữa mối quan hệ với số liệu thử nghiệm. Do được, thực hiện thử nghiệm kiểm soát thường thể hiện hệ thống kiểm soát. Nếu doanh nghiệp lớp với mạnh thì quy thử nghiệm số liệu sẽ giảm đi và ngược lại.

Do đó, kho thử nghiệm chi tiết về thực nghiệm kiểm soát cần thực hiện dựa trên cơ sở các mẫu kiểu tra quy chết và kiểm soát của doanh nghiệp.

Lời kết

Thực hiện thử nghiệm kiểm soát là một trong những hoạt động quan trong trong doanh nghiệp. Điều này là cơ sở và tiền đề để chuyên viên phát hiện ra những vấn đề bất thường trong hoạt động cong ty. Từ đó, đề ra phương án khắc phục hiệu quả. Ngoài ra, còn mang đến hiệu quả cao trong việc định hướng phát triển của doanh nghiệp. Do đó, công việc này cần thực hiện đún quy trình và tuân them một số quy chuẩn nhất định

Bài viết liên quan