Tìm hiểu thử nghiệm kiểm soát là gì?

Mon, 04/07/2022 - 05:42

Đôi nét về thử nghiệm kiểm soát

Thử nghiệm kiểm soát có tên gọi khác là Test of control. Đây chính là một thủ tục kiểm toán được thiết kế nhằm đánh giá hữu hiệu của các hoạt động kiểm soát của việc ngăn ngừa. Đồng thời phát hiện cũng như sửa chữa những sai sót trọng yếu đối với cấp độ cơ sở dẫn liệu.

Điều kiện để thực hiện phương pháp  thử nghiệm kiểm soát

Để có thể thực hiện phương pháp thử nghiệm kiểm soát bạn cần phải đáp ứng những điều kiện sau:

  • Các cán bộ quản lý của doanh nghiệp cần phải trung thực, cũng như đáng tin cậy.
  • Đơn vị được kiểm toán là những doanh nghiệp có hệ thống kiểm soát nội bộ mạnh cũng như hiệu quả.
  • Kiểm toán nhiều năm liên tiếp đối với đơn vị không có các dấu vết về các sai phạm nghiêm trọng.

Các nội dung của thử nghiệm kiểm soát

Dưới đây chính là những nội dung của thử nghiệm kiểm soát mà bạn nên biết, cụ thể như sau:

Nội dung về kỹ thuật điều tra hệ thống

Điều tra hệ thống chính là một việc kiểm tra chi tiết về một loạt những nghiệp vụ cùng loại sẽ được theo dõi cũng như nghi chép từ đầu đến cuối của hệ thống. Từ đó có thể đánh giá được những bước kiểm soát được áp dụng trong hệ thống đó của một đơn vị được kiểm soát.

Nội dung cho các thử nghiệm chi tiết và kiểm soát

Các thử nghiệm kiểm soát sẽ được tiến hành để có thể thu thập bằng chứng về sự hữu hiệu của những quy chế kiểm soát nội bộ. Những bước kiểm soát được tiến hành làm cơ sở cho việc thiết kế phương pháp kiểm toán cơ bản.

Mặt khác việc kiểm tra này chỉ có thể áp dụng đối với những loại kiểm soát để lại những dấu vết cũng như bằng chứng. Nhằm kiểm soát bảo vệ tài sản, kiểm soát xử lý. Đồng thời kiểm nghiệm kiểm soát sẽ được tiến hành dựa vào những kỹ thuật như là quan sát, kiểm tra tài liệu hay phỏng vấn,...

Tuy nhiên trên thực tế việc thử nghiệm kiểm soát sẽ luôn được tiến hành trong mối quan hệ với thử nghiệm của số liệu. Bởi vậy nếu việc thử nghiệm kiểm soát cho thấy hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp là mạnh thì quy mô thử nghiệm số liệu sẽ giảm đi và được ngược lại.

Thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản có gì khác nhau?

Hoạt động thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Dưới đây là những sự khác biệt hoàn toàn của thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản, cụ thể như sau:

Đối với thử nghiệm cơ bản

Trong trường hợp nếu HTKSNB không được thiết kế hiệu quả thì KTV sẽ tiến hành thực hiện những thủ tục thử nghiệm cơ bản. Hơn nữa nếu thử nghiệm kiểm soát được thỏa mãn cũng như HTKSNB được thực hiện hiệu quả, KTV sẽ tin tưởng vào HTKSNB và làm giảm quy mô của những thử nghiệm cơ bản. Ngược lại nếu thử nghiệm kiểm soát không được thỏa mãn thì KTV cũng không thể tin tưởng vào HTKSNB và làm tăng quy mô của những thử nghiệm cơ bản.

Ngoài ra thử nghiệm cơ bản chính là thu thập những bằng chứng và những cơ  sở dẫn liệu trên báo cáo tài chính. Từ đó nhằm phát hiện các sai sót trọng yếu làm ảnh hưởng đến tính trung thực cũng như hợp lý của những báo cáo tài chính. Với thử nghiệm cơ bản sẽ bao gồm kiểm tra các nghiệp vụ cũng như số dư và quy trình phân tích.

Đối với thử nghiệm kiểm soát

Nếu HTKSNB được thiết kế hiệu quả, thì KTV sẽ xem xét liệu có nên thực hiện thủ tục thử nghiệm kiểm soát để  có thể xem HTKSNB có được thực hiện hiệu quả không. Hơn nữa việc thực hiện thử nghiệm kiểm soát hay không sẽ được phụ thuộc vào những xét đoán và quyết định của KTV. 

Bởi vậy khi cân nhắc vào các yếu tố và về tính hiệu quả của các thử nghiệm này.

Việc thử nghiệm kiểm soát nhằm  để thu thập bằng chứng về việc HTKSNB cũng như có được thiết kế và thực hiện hiệu quả hay không. Thử nghiệm kiểm soát sẽ bảo gồm kiểm tra chứng từ của những nghiệp vị kinh tế và những sự kiện để có thể thu thập bằng chứng kiểm toán về các hoạt động hữu hiệu của hệ thống kế toán cũng như hệ thống kiểm toán nội bộ. 

Đồng thời thực hiện phỏng vấn quan sát thực tế về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm soát của những người tiến hành thi công việc kiểm soát nội bộ xem có để lại bằng chứng kiểm soát hay không.

Trên đây chính là những thông tin về hoạt động thử nghiệm kiểm soát, Mong rằng qua những thông tin này đã giúp bạn có thể hiểu hơn về nội dung cũng như mục đích của việc thực hiện kiểm soát.

Bài viết liên quan