Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ PHÒNG THÍ NGHIỆM

Công ty CP DV Khoa học Công nghệ Thế Kỷ Mới tuyển dụng:

 • Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư/cử nhân Công Nghệ Sinh Học, Hóa Học
 • Số lượng tuyển dụng: 02
 • Ưu tiên các hồ sơ nộp sớm!
   

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

Công ty CP DV Khoa học Công nghệ Thế Kỷ Mới tuyển dụng:

 • Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh (Marketing, Sale)
 • Số lượng tuyển dụng: 05
 • Ưu tiên các hồ sơ nộp sớm!

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MÔI TRƯỜNG

Công ty CP DV Khoa học Công nghệ Thế Kỷ Mới tuyển dụng:

 • Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư/cử nhân môi trường/ Nhân viên kỹ thuật Môi Trường
 • Số lượng tuyển dụng: 02
 • Ưu tiên các hồ sơ nộp sớm!

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Công ty CP DV Khoa học Công nghệ Thế Kỷ Mới tuyển dụng:

 • Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Phòng Dịch Vụ Khách Hàng
 • Số lượng tuyển dụng: 02
 • Ưu tiên các hồ sơ nộp sớm!